ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2018

ಸೋತು ಗೆದ್ದವಳು

ಗೆದ್ದವನು ನೀನೆಂಬ ಹಮ್ಮಿನಲಿ
ಬೀಗುತಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುವೆ..?

ಅಹಂಭಾವ ನಿನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿತ್ತು
ಅಹಂಕಾರದಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿತ್ತು
ಸಂಬಂಧವು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು
ಮನವು ಛಿದ್ರ-ವಿಛಿದ್ರವಾಗಿತ್ತು

ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದು
ಗೆದ್ದ ಗೆಲುವು ಉಳಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನವ ಗೆದ್ದು ನೋಡು
ಅದುವೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು

ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೊಂದವ ನೀನು
ನನ್ನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನೀ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ
ನೀ ಸೋತದ್ದು ,ನಾ ಗೆದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..
ನೀ ಗೆದ್ದು ಸೋತಿದ್ದೆ, ನಾ ಸೋತು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ..!

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: