ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2017

ಬಿಂದುವಿನಲಿ ಬಂಧ

ಯಾವುದೋ ಬಿಂದುವಿನಲಿ ಕೂಡಿದಾ ಬಂಧವಿದು...
ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸಾಗುತಿದೆ, ಮಾಗುತಿದೆ
ಋತುಗಳುರುಳಿದಂತೆ ಮುಗಿಯಲೂಬಹುದು.
ಯಾರನೋ ಅರಸಿ ಹೊರಟಾಗ ಮತ್ತಾರೋ ಸಿಕ್ಕರು
ಯಾವ ಜನುಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ?
ಏನನ್ನೋ ಬಯಸಿದರೆ, ಮತ್ತೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು
ಮಾಗಿದಾ ಬಂಧವೂ ಮುಗಿಯಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ?
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ?
ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಬಂಧಗಳಿಗೇ  ಬೆಲೆಕಟ್ಟುತಿರುವಾಗ,
ಮರುಕಳಿಸುವ ನನಸುಗಳಿಗೆಷ್ಟು ಬೆಲೆಯೋ?
ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗುವುದೆಷ್ಟೊತ್ತು?
ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಲ್ಲವನು,
ಸಿಕ್ಕವರನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀ ನನ್ನನು, ಪಡೆಯುವೆಯೇನನು?
ಬಿಂದುವಿನಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಂಧ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ...
ಬಿಂದು ರೇಖೆಯಲ್ಲಡಗಿ ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ...
ಇರುವ ಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ,
ಬಿಂದು ಸಿಂಧೂರವಾಗಲಿ...
                                                                            -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ