ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 13, 2018

ಗಜಲ್-01


ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುವವಳು ಅಮ್ಮ
ಮಮತೆಯ ಜೀವಧಾರೆಯ ಉಣಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವವಳು ಅಮ್ಮ

ಅಳುವ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮರುಗಿ ಕೊರಗಿ ತಾನು
ಸಕಲ ಕೆಲಸವನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ರಮಿಸುವವಳು ಅಮ್ಮ

ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕಂದನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ
ತನ್ನದೆಲ್ಲವ ತ್ಯಜಿಸಿ ದುಡಿದು ದಣಿಯುವವಳು ಅಮ್ಮ

ತಾನು ಅರೆಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನು ನೆನೆಯದೆ
ಕಂದನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲನು ಉಣಿಸುವಳು ಅಮ್ಮ

ಕಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸು ಎನ್ನುತ
ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿ ನಿಂತು ಪಾಲಿಸುವವಳು ಅಮ್ಮ

ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ
ತನ್ನ ಛಾಪನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಹೊರಡುವವಳು ಅಮ್ಮ

ವಿಭಾಳ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು
ತಪ್ಪು-ಸರಿಯ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವವಳು ಅಮ್ಮ

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ