ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 6, 2017

ಬಾಳ ಚದುರಂಗ

ಬಾಳಿನಲಿ ನಡೆಯುತಿದೆ ಚದುರಂಗದಾಟ
ದೇವರು ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ
ಚದುರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಗೊಂಬೆಗಳು,
ಬಾಳ ಚದುರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಗೊಂಬೆಗಳು.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು,ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಳುಪು
ಕಾಲಾಳಿನ ಕಾಲ ಸಾಗುತಿದೆ ಹೀಗೆ...
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೋವು,ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಲಿವು
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾಲ ಸಾಗುತಿದೆ ಹೀಗೆ...

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಹಲವು ಏಳಿಗೆ-ಬೀಳುವಿಕೆ
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಲವು ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು
ಅವರ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ ಬೆಸೆದಿದೆ
ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತಿದೆ ಜೀವನದ ವೇಗ.
                                         
ಒಬ್ಬರ ಸೋಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಗೆಲುವು
ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ?
ಕಾಲದ ಗತಿಯೊಡನೆ ಸೋಲು,ಗೆಲುವು
ಅವನ ಸೂತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತಿದೆ ನಡೆಯು
ಬಾಳ ಚದುರಂಗದಲಿ ಸಾಗುತಿದೆ ನಡೆಯು...
                                            -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ