ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 21, 2017

ತೊರೆದರೂ ತೊರೆಯದೆ...

ಭಾವ ತೊರೆದಂತ ಹಾಡು,
ಹೊಸ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಿತು.

ಕನಸ ತೊರೆದ ಜೀವಕೆ,
ಹೊಸ ಬದುಕು  ದೊರೆಯಿತು.

ದೇಹ ತೊರೆದ ಆತ್ಮಕೆ,
ಹೊಸ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಗೂಡು ತೊರೆದ ಪಕ್ಷಿಗೆ,
ಹೊಸ ದಿಗಂತವೇ ತೆರೆಯಿತು.

ಗಗನ ತೊರೆದ ಜಲಕೆ,
ಭೂಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಹಾತೊರೆಯಿತು.
                                    
ಮನಸು ತೊರೆದ ಪದಗಳು,
ಅಕ್ಷರದ ರೂಪದಿ ಹಾಡಾದವು

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ