ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2017

ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು...

ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಳಿಯಲು...

ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಕನಸುಗಳನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು...

ಒಂದಿಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು...

ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಕನಸುಗಳ ನನಸಿನ ಹಾದಿ ಸವೆಸಲು...

ಒಂದಿಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಕನಸಿನ ಬದುಕ ಬದುಕಲು...
                               -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ