ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2018

ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಹು ಸುಖಿಯವಳು
ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿಯ ಪಾಡು ಕೇಳುವವರಾರು?
ಸುಖವೋ.. ದುಃಖವೋ.. ಹಾಡಬಲ್ಲಳಷ್ಟೇ
ಹಾಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಜಗದ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲಾ ಸುಖೀ ಸಂಸಾರದ ಒಡತಿ
ಗಾಣದೆತ್ತಿನ ದುಡಿಮೆ ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ
ಸುಖವೋ.. ದುಃಖವೋ.. ದುಡಿಯಬಲ್ಲಳಷ್ಟೇ
ದುಡಿಯುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಜಗಕೆ ಗಳಿಸಿ ಸುಖಪಡುವ ಹೆಣ್ಣಂತೆ ಕಾಣುವಳು
ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ದುಡಿಯುವುದೇ ಅವಳ ಪಾಡು
ಸುಖವೋ.. ದುಃಖವೋ.. ಗಳಿಸಬಲ್ಲಳಷ್ಟೇ
ಗಳಿಸುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಅವಳು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳು ಎಂದುಕೊಂಡೇ
ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನೆಲ್ಲಾ ಉಂಡದ್ದಾಯಿತು
ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಯನೆಲ್ಲಾ ಸವಿದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು..
ಸಹಿಸುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಎಷ್ಟೆಂದು ಸಹಿಸುವಳು ಅವಳು..?
ತುಟಿ ಮೀರಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಮರುಮಾತು..
ತೋರಬಾರದೆಂದುಕೊಂಡ ಕ್ರೋಧ ಸಹಾ
ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಳೇನೇ ಆದರೂ..
ಅಂತರಂಗದಲಿ ಮತ್ತದೇ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಹೆಣ್ತನ
ಅಂದದೆಲ್ಲವ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಾ
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

ಮರೆವೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಇಂದಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಲಿ
ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲಾ ಸುಖಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾ
ಮಮತಾಮಯಿಯಾಗುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಳವಳು?

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ