ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 30, 2017

ಅಗ್ನಿ ಕನ್ಯೆ


ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗಿ,ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಾಗ...
ತನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು
ತಾನು ಬೂದಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಕೂ ಮರುಹುಟ್ಟು
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು
ಪುಟವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಬೇಕೆನಿಸಿಲ್ಲ
ಬೆಂದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವೆ.
ಕಾಡಿದಷ್ಟು ಕನಲಿ ಕೆಂಡವಾಗುವೆ.
ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ,
ಕಾಡುವ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಮರುಧ್ವನಿಯಾಗಿ,
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನಾವರಿಸುವೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯ ಚಾಚಿ,
ಕೆಟ್ಟತನವ ತೊಡೆದುಹಾಕುವೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಮಿಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಿ
ಒಳ್ಳೆಯತನವ ಹೊತ್ತಿಸುವೆ,ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವೆ.
                                            -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ