ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2017

ನೆರಳು-ಬೆಳಕು

ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆಯಲಿ,
ಕಂಡದೆಷ್ಟೋಅರ್ಥವಾದುದು ಎಷ್ಟೋ?
ಬೆಳಕಿನ ಪತ್ತಲಕೆ ಕತ್ತಲ ಕಸೂತಿ,
ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪಿನ ಹಿಂದೆ ಮನಸಿನ ಭ್ರಾಂತಿ.
ಹೋದ ಹೊತ್ತು ಮರಳಿಯಂತೂ ಬಾರದು
ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ ತಮ್ಮ ನೆರಳನೇ ಮರೆತವರೆಷ್ಟೋ?
ಅಗಣಿತ ತಾರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಬೆಳಕಿನಲಿ,
ಆಗಸದಿ ಚಂದಿರನ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ...
ಹಗಲಲ್ಲಿ ನೇಸರನ ನೆರಳ ಹುಡುಕುವವರಿವರು,
ಮರೆತ ಗತ ವೈಭವಗಳ ಬೆಳಕ ತೋರುತ,
ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಾಗುವರು.
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ನೆರಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ
ಮಿಂದ ಮೈ ಮನಕೆ ನೆರಳಿನಾ ಚಿತ್ರ
ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಲೆಯೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ,
ಇದುವೆ ನೆರಳು-ಬೆಳಕಿನ ಮಿಳಿತ ಸೆಳೆತ
                                       -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ