ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2017

ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು


ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿರುವೆ ನಾನು,
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಲಿ ಕಲಸಿಹೋಗಿವೆ ಅವು...
ಕಾಲಾಂತರಾಳದಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು...
ನೀ ತೊರೆದ ನಂತರ ಭಾವಭೃಂಗವ ತಲುಪಿ,
ನಿಶ್ಶಬ್ಧದ ರೂಪು-ರೇಷೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಅವು.
ಅಂದು ನೀ ತುಳಿದ ಸಪ್ತಪದಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು,
ಮರಳ ಮೇಲೆ ನೀ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು,
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು,
ಸಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನಂತರಂಗವ ತುಂಬಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು,
ಹೇಗೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಎಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ?!
ನೀ ನನ್ನೆದೆಯಾಳದಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ,
ಸಪ್ತಪದಿಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ತುಳಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ,
ಮರಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಅಲೆಯಳಿಸಿದೆ,
ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನರ್ತಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿರದೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ನನ್ನಂತರಂಗ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅರಸಿದೆ.
ನಾನು ಬರುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ,
ಮೂಡಿಸುವ ನಮ್ಮೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳ ಎಂದೆಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ...
                                                       -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ