ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2020

ನೇತ್ರದಾನ

ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ
ನೇತ್ರದಾನವ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕೆಂದು

ಸ್ವಾರ್ಥವ ತೋರದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಲೋಕವ ಕಾಣದ ಅಂಧರಿಗೆ
ಬಾಳನು ತೋರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ
ಸತ್ತ ನಂತರ ನೇತ್ರದಾನವ ಮಾಡಿ


ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ
ಹಣದ ದಾನ-ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ
ಶನ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುವ
ನೇತ್ರದಾನದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಗಳ ನೆನೆದು
ಅಂಧಕಾರವ ನೀಗಿಸುವ ಪಣತೊಟ್ಟು
ಅವರ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವ
ಅವಕಾಶವ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಣ್ಣ ಸೇರುವ ದೇಹದಭಿಮಾನಕೆ
ಮರುಳಾಗಿ ಬಾಳದೆ, ಎಲ್ಲರೂ
ನೇತ್ರದಾನ ಮಹಾದಾನವೆಂದರಿತು
ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಎಲ್ಲರಲೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಣ

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ