ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 18, 2017

ಆ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆತ...

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಸೆಳೆತ
ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ.
ಅಗಾಧ ಖುಷಿಯಿದೆ ಆ ಕಂಗಳಲಿ
ನೋವಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲವೆಂದೇನಲ್ಲ...
ಅದರ ಮೇರೆ ಮೀರಿವೆ ಆ ನಯನಗಳು,
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಅವು
ದೂರ ಪಯಣದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳವು...
ಮುನ್ನಡೆಯ ಹಾದಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಗಳವು
ಕಾಣುವ ಕನಸು ಯಾವುದಾದರೇನು?
ಆ ಕನಸುಗಳೇ ಕಣ್ಣುಗಳ ಚೆಲುವು
ಚೆಲುವು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ,
ಸೇರಿಬಿಡು ಕನಸೊಳಗೊಂದಾಗಿ,
ಕನಸೇ ತಾನಾಗಿ, ತನ್ನ ಗುರಿಗಾಗಿ,
ರೂಪಿಸಿಕೋ ಕನಸೇ ಬದುಕಾಗಿ.
                                -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ