ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 5, 2017

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಲಿ
ಜಗವನು ನೋಡಲು ಹೊರಟಾಗ
ಜನರನು ಶೋಧಿಸಿ ನಾ ಹೊರಟಾಗ
ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದೆ ನಿಲುವುಗನ್ನಡಿಯಲಿ

ಹಿಂಸೆ,ಅಹಿಂಸೆಯ ನಡುವಿನ ಬದುಕು
ನೋವು-ನರಳಾಟದ ತೊಳಲಾಟ
ಚಿತ್ತ-ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಡಿವಾಣ

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟವರಿಗೆ
ಇದುವೇ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನ
ಜಗದಂತೆಯೆ ನೀ ನಡೆ ನಡೆ ಎಂದಾಗ
ಮರೆಯಾಗುತಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ,
ಅದುವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸ್ವಬಿಂಬ
                                        -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ