ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 8, 2017

ಕಾರಣವ ಹುಡುಕುತ್ತಾ

ಕಾರಣ ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ
ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುವ ಹುಚ್ಚು ಬಯಕೆ ನಿನಗೆ
ಹೇಳ ಬಯಸಿದರೆ ನೂರುಂಟು ಕಾರಣ
ಕಾರಣ ಬದುಕ ಸರಿ ಮಾಡದು

ತೀರಿ ಹೋದವುಗಳ ಸರಿ ಮಾಡವು ಅವು
ಹೇಳುತಾ ಹೋದರೆ ಕೇಳುತಾ ಹೋಗುವೆ
ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ನಾನಾಗಲಾರೆ
ಹೇಳಿ ಹೋದರೆ ನೂರು ಕಾರಣ
ಹೇಳದೆ ಹೊರಟರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ

ಬದುಕು ಕಾರಣಗಳ ಸಂತೆ
ಆ ಸಂತೆಯ ಸರಕುಗಳೇ ಚಿಂತೆ
ಹೊರಟಿರುವೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ನಾನು
ತಿಳಿಯಬೇಡ, ತಡೆಯಬೇಡ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರಣವ ಹೇಳಿ
                               -vಭಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ