ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2019

ಶಚಿ ತೀರ್ಥದಾಳದಲ್ಲಿ..

ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ನೆನಪ ಹುಗಿದಿಟ್ಟುಬಿಡಲೇ
ಶಚಿ ತೀರ್ಥದ ಆಳದಲ್ಲಿ..

ಅದಾವ ಮೀನೂ ನುಂಗದಂತೆ
ಯಾವ ಮೀನುಗಾರನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದಲೇ..
ಯಾವ ಈಜುಗಾರನಿಗೂ ದಕ್ಕದಂತೆ
ಶಚಿ ತೀರ್ಥದ ಆಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಡಲೇ..?

ಮರೆತ ನೆನಪೂ ನಿನಗಾಗದಿರಲಿ
ನೆನಪಿನಿಂದೊದಗುವ ಖುಷಿಯೂ ದಕ್ಕದಿರಲಿ
ಹುಗಿದಿಟ್ಟ ನೆನಪ ನೆನಪೂ ನನಗಾಗದೆ
ಶಚಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಹೋಗಲಿ..

ಶಾಪವೂ ವರವಾಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ
ವರವೂ ಶಾಪದಂತೆ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ
ಅವೆಲ್ಲವನೂ ತೊಳೆದು ಬಿಡಲೇ
ಶಚಿ ತೀರ್ಥದ ತೀರ್ಥಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ

ಕಾಲಾಂತರಾಳದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾ
ಅವ ದುಷ್ಯಂತನಾಗದೇ, ನಾ ಶಾಕುಂತಲೆಯಾಗದೆ
ಉಳಿದು ಹೋಗುವೆವು ನಾವು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಶಚಿ ತೀರ್ಥದಾಳದ ದಯೆಯಲಿ ಬದುಕಿ

ಮರೆವಿನ ಲೋಕದಲಿ ಅವನಂತೆ ಅವನೂ
ವಾಸ್ತವತೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ನಾನೂ
ಬದುಕ ದೋಣಿಯನು ನಡೆಸುವೆವು
ಶಚಿ ತೀರ್ಥದ ಮೇಲೆಯೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ..

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ