ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2018

ಇಳೆ-ಮಳೆ

ದಿನವೆಲ್ಲ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಜಿನುಗುತಿವೆ ಧರೆಯ ಸೋಕಲು
ತರು-ಲತೆಗಳು, ಗಿಡ-ಮರಗಳು
ಇದರ ಸೊಬಗ ಸವಿಯುತಿರಲು,
ಮಳೆಗೆ ತೊಯ್ದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ
ಸುಗಂಧ ಮೂಗಿಗೆ ಅಡರುತಿರಲು,
ಬೀಸಿ ಬಂದ ತಂಗಾಳಿಯು
ಮನಕೆ ತಂಪನೆರೆಯುತಿರಲು,
ನನಗೆ ಇದರಲಿ ಒಂದಾಗುವ
ಆಸೆ ಮನದಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರಲು,
ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಾರಿಯಲಿ
ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲವ ಮಳೆಗೆ ತೋಯಿಸಿ,
ತನುವು ಗರಿಗೆದರಿ ನರ್ತಿಸುತಿದೆ
ಇಳೆ-ಮಳೆಗಳೊಡನೆ ಮನವು ಬೆರೆತು
ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: