ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2018

ಮಾಯಾಜಾಲ

ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲುಕುವರೇನು
ಓ ಮರುಳೇ...?
ಅರಿವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಜಾಲ
ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಕಾಲವೇ
ನಿನ್ನ ಮುಖವಾಡವನು ಕಳಚಲು
ನೀ ಮಾಡಿದ ಮೋಸವೇ,
ತಿರುಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಿನ್ನ ನುಂಗಲು.
ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

-ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ