ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2018

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ

ಮೊಗದಲಿ ದುಗುಡ ತುಂಬಿ
ಏನ ಹುಡುಕುತ ಹೊರಟೆ?
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರುವಂತೆ
ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲೊಲ್ಲೆಯೇಕೆ?

ದೂರ ತೀರದ ಪಯಣಕೆ,
ತೇಲುತ ಹೋಗುವ ಹವಣಿಕೆಯೇ?
ದೂರ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಕಿಂತ
ಹತ್ತಿರವಾಗು ಸುತ್ತ ಇರುವವರ ಮನಕೆ..

ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಹೋಗಿಬಿಡು
ನಿನ್ನ ಮನವ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಾರರು ನಿನ್ನ
ನೀ ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯೆಂದರೆ...
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೂ ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯೇ?

~ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ