ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2018

ತಂಗಳು ಮಾತುಗಳು

ಯಾವ ನೈಜತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನೀಚ ನಾಲಿಗೆಯು ಆಡಿದ 
ತಂಗಳು ಮಾತುಗಳ,
ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮರೆಯರು..
ಅವೇ ಇರಬೇಕು
ಹಸಿದ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ

-ವಿಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ